Aktualności


ZAPROSZENIE NA WEBINAR SPEKTRUM PŁODOWYCH ZABURZEŃ ALKOHOLOWYCH (FASD) W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ WEBINARIUM 11 STYCZNIA 2022 R.

Data publikacji: 29.12.2021

Poniżej link dotyczący bezpłatnego webinara organizowanego przez NIPIP razem z PARPA.

 

https://nipip.pl/fasd/