Aktualności


Nowość w Regulaminie przyznawania zapomóg losowych dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Data publikacji: 28.09.2020

Dostrzegając potrzeby związane z ochroną zdrowia członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Bydgoszczy, w szczególności w okresie panowania stanu epidemii koronawirusa COVID-19,
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych postanowiła znowelizować Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków samorządu w Bydgoszczy. W ramach do tej pory przyznawanych zapomóg Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy będzie refundowała emerytowanym, niepracującym pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym szczepienia ochronne przeciwko grypie.
​Dodatkowo, osoby ( pielęgniarki, pielęgniarze i położne) pracujące, będące po 50 roku życia mogą skorzystać  z dofinansowania za pobyt na turnusie w sanatorium dla poratowania zdrowia. 

Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce OIPIP Bydgoszcz – Regulaminy.