Aktualności


Kontrola realizacji podwyżek

Data publikacji: 28.07.2019

Z uwagi na trudności w realizacji podwyżek dla pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia poinformował NIPiP, iż zwrócił się do wszystkich 16 Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o skontrolowanie prawidłowości rozliczenia środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. 

Jednocześnie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zwróciła się z zapytaniem do Pełnomocników poszczególnych okręgów o udzielenie informacji w terminie do31 lipca 2019r. co do prawidłowości realizacji podwyżek pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku.