Aktualności


Samorząd Ostrzega !!!

Data publikacji: 28.02.2016

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy przestrzega przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, ofert dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Dane prezentowane w pismach pochodzą z ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w której rejestracja jest całkowicie bezpłatna. Więcej informacji na stronie CEIDG w poniższym linku.

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;15bc8aee-0cbc-47a4-8a5b-f8bf81781457