Aktualności


Uwaga ważne! Środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych praktyki

Data publikacji: 26.03.2020

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy informuje, że z Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy środki do utrzymania higieny rąk, dedykowane dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych:

- w POZ;
- w pielęgniarskiej opiece długoterminowej;
- w paliatywnej opiece domowej;
- w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych.

Otrzymane środki (255 litrów płynu do dezynfekcji rąk – w 5 litrowych zbiornikach i 131 opakowań rękawiczek w różnych rozmiarach) jesteśmy w stanie rozdysponować wśród 500 pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne j. w.

Środki będą dystrybuowane w następujący sposób:

- osoba uprawniona drogą mailową (na adres: izba@oipip.bydgoszcz.pl) wyraża chęć zaopatrzenia się we wspomniane środki
- OIPiP weryfikuje uprawnienia zgłaszającego w CRPiP i RPWDL
- pracownik OIPiP mailowo wskazuje godzinę i dzień odbioru (aby uniknąć jednoczesnego gromadzenia się osób na małej przestrzeni jaką jest siedziba Izby)
- osoby, które nie będą mogły odebrać wspomnianych środków w wyznaczonej godzinie proszone są o mailowe wskazanie osoby uprawnionej do odbioru.

Z uwagi na to, że Ministerstwo Zdrowia nie zapewniło ochrony osobistej w postaci maseczek, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zakupi je wraz z pojemnikami do dystrybucji płynów dezynfekcyjnych poszczególnym osobom.

1 osobie jesteśmy w stanie zapewnić:

- 0,5 l płynu do dezynfekcji rąk w pojemniku z rozpylaczem
- 13 par rękawiczek
- 7 sztuk maseczek ochronnych

Dystrybucja rozpocznie się z chwilą zgromadzenia wszystkich niezbędnych środków.