Aktualności


Komunikat NFZ dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Data publikacji: 25.09.2018

Komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

20-09-2018

Informacja dotyczący realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przekazywania przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych NFZ informuje:

Zarządzenie dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych ma zostać opublikowane jeszcze w tym tygodniu.
Od początku przyszłego tygodnia oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczną proces aneksowania umów ze świadczeniodawcami, w oparciu o informacje przekazane przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich.
W wyniku dokonanych w bieżącym roku zmian planu finansowego środki na realizację ww. pozycji zostały zabezpieczone w planach finansowych OW NFZ.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

 

link do treści komunikatu: http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-wzrostu-wynagrodzen-pielegniarek-i-poloznych,7210.html