Aktualności


Komunikat dotyczący opiniowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Data publikacji: 25.09.2018

Komunikat dotyczący opiniowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi opiniowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681) informujemy, iż wydanie opinii przez OIPiP może nastąpić po spełnieniu warunków poniższej procedury.

 

Procedura jest następująca:

1) W terminie od 1.09 do 14.09.2018 - przesyłanie przez świadczeniodawców do oddziału wojewódzkiego NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych objętych regulacjami OWU (zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia)

2) W terminie do 28.09.2018 - przygotowanie i przesłanie aneksów do umów przez oddział wojewódzki NFZ do świadczeniodawców – (zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia - w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od świadczeniodawcy)

3) Świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy (aneksu) przekazuje propozycję podziału środków do OIPiP.

4) Opiniowanie przez OIPiP odbywa się w terminie 21 dni od dnia otrzymania propozycji podziału środków od świadczeniodawcy.

 

Wzór wniosku o wydanie opinii dostępny w załączeniu poniżej.