Aktualności


Ogłoszenie przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zapytania ofertowego na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2020 roku "

Data publikacji: 23.12.2019

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zapytaniem ofertowym na: "Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji wiosennej 2020 roku ", zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnie w Państwa siedzibie, przesłanego w załączeniu zapytania ofertowego oraz poinformowanie osób (w przypadku urzędów wojewódzkich – konsultantów wojewódzkich), które byłby zainteresowane udziałem w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej. 

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej 2020 roku. W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019 r. poz. 1693 i 2069).

        Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w formie skanu, należy przesłać na adres mailowy oferty@ckppip.edu.pl  do dnia 8 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.pl w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia serdeczne życzenia przesyła Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Sekretariat


Tel.: +48 22 592 34 50 
sekretariat@ckppip.edu.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

ul. A. Pawińskiego 5A / budynek D, piętro II / 02-106 Warszawa

NIP: 525 20 92 286, REGON: 013285610

sekretariat@ckppip.edu.pl

www.ckppip.edu.pl

tel. +48 22 592 34 50

fax. +48 22 658 47 33