Aktualności


Prośba Komisji Historycznej...

Data publikacji: 23.11.2017

Prośba

 

Komisja Historyczna zawraca  się z uprzejmą prośbą do Koleżanek i Kolegów

o przekazywanie do Komisji :

sprzętu i narzędzi, którymi posługiwano się w pracy zawodowej;
książek dotyczących pielęgniarstwa i położnictwa; 
podręczników do nauki pielęgniarstwa  i położnictwa sprzed 1990 r;
wszelkich pamiątek z okresu szkolnego i zawodowego
elementów stroju pielęgniarki/ położnej
broszek szkół, kronik szkolnych, wycinków prasowych itp;
wspomnień i korespondencji;
fotografii ze szkoły, z pracy zawodowej  (z opisem), artykułów  z prasy;
pamiątki pielęgniarek/ położnych zasłużonych dla zawodu.

Przedmioty prosimy  przekazywać do sekretariatu Izby PiP w godzinach jego urzędowania.

Na obecnym etapie zbiory są i będą dygitalizowane a następnie przedstawione na stronie internetowej Izby.  

          

 

 

PRZEWODNICZĄCA Komisji Historycznej  

Mirosława Kram oraz  członkinie:

Róża Gutkowska, 

Krystyna Ritter, 

Wiesława     Stefaniak  - Gromadka,  

Iwona Szumacher, 

Aleksandra  Szczypiorska.