Aktualności


Pismo NRPiP do Ministra Sprawiedliwości w sprawie działań legislacyjnych mających na celu wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w więziennej służbie zdrowia.

Data publikacji: 23.10.2018

Scan pisma w załącznku poniżej