Aktualności


Komunikat w sprawie Interrete Sp. z o.o.

Data publikacji: 22.01.2019

KOMUNIKAT skierowany do

Pielęgniarek/Pielęgniarzy i Położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego InterreteSp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4.

Uprzejmie informujemy, że należy zgłosić się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Bydgoszczy, której są Państwo członkiem w celu przekazania na piśmie
w nieprzekraczalnym terminie do 08 lutego 2019r. informacji dotyczącej:

- daty rozpoczęcia i planowanego zakończenia zgodnie z harmonogramem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie pielęgniarstwa, posiadaniakarty specjalizacji w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) lub w formie papierowej, złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Powyższe informacje pozwolą na rozpoznanie skali problemu jak również umożliwią podjęcie działań związanych z kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 4 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016r. 1761).

Kontakt telefoniczny z Działem Kształcenia:

Izabela Brusikowska-Maguda52 372 68 78 wew. 11 lub 575 898 102

Iwona Kosowska-Zygmunt52 372 68 78 wew. 14