Aktualności


Możliwość odzyskania nienależnie zapłaconego podatku dochodowego na podstawie PIT-8C

Data publikacji: 19.06.2018

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy uprzejmie informuje, iż członkowie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Bydgoszczy mają możliwość odzyskania nienależnie zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącego udziału w szkoleniach – stosownie do interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.60.2018.2.ENB.

Każda pielęgniarka, pielęgniarz, położna i położny, którzy dokonali zapłaty podatku na podstawie PIT-8C mogą złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym komplet dokumentów, na który składa się:

- WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY w podatku dochodowym od osób fizycznych – którego wzór załączony jest do komunikatu;

- KOREKTA DEKLARACJI za rok, w którym należy się zwrot nadpłaconego podatku;

- KOPIA interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.60.2018.2.ENB.

Jednocześnie informujemy, iż:
Wnioski o zwrot nadpłaconego podatku można składać za okres wstecz, tj. do roku 2012 (włącznie);

Mamy nadzieję, że przedstawione materiały pomogą Państwu w otrzymaniu zwrotu nienależnie zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.