Aktualności


Kurs profilaktyki raka piersi dla pielęgniarek i położnych 12 CZERWCA 2019 r. WROCŁAW

Data publikacji: 16.05.2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na:

Kurs profilaktyki raka piersi dla pielęgniarek i położnych

12 CZERWCA 2019 r. WROCŁAW

OPIS SZKOLENIA:

Moduł 1 Budowa i fizjologia gruczołu sutkowego

Cel modułu - poszerzenie wiedzy z zakresu budowy anatomicznej i histologicznej oraz funkcji i wpływu hormonów na gruczoły sutkowe.

1. rozwój embrionalny, anatomia i histologia gruczołu sutkowego
2. fizjologia gruczołu
3. wpływ hormonów na funkcje i zmiany strukturalne gruczołu sutkowego
4. zależność budowy i typu utkania gruczołu od wieku

Moduł 2 Choroby gruczołu sutkowego

Cel modułu - poszerzenie wiedzy z zakresu epidemiologii chorób nowotworowych gruczołu sutkowego.

1. Epidemiologia zachorowań na nowotwory piersi
2. Etiologia i czynniki ryzyka raka sutka
3. Choroby gruczołu sutkowego
4. Objawy kliniczne raka piersi, wczesne  zaawansowane, różnicowanie chorób nowotworowych i nienowotworowych
5. Zmiany łagodne i złośliwe w diagnostyce obrazowej.

Moduł 3 Profilaktyka raka sutka

Cel modułu przygotowanie personelu medycznego do prowadzenia nauki samobadania piersi i badania klinicznego piersi.

1. Rodzaje badań profilaktycznych gruczołu sutkowego i ich znaczenie
2. Metoda i technika samobadania ,badanie wzrokiem, badanie palpacyjne piersi i węzłów chłonnych, interpretacja wyczuwalnych zmian.
3. Nauka praktyczna - modele silikonowe rozróżnienie struktur prawidłowych, gęstości utkania piersi i węzłów chłonnych
4. Nauka praktyczna na sobie - dla chętnych
5. Znaczenie samobadania piersi w profilaktyce
6. Rola pielęgniarek i położnych w profilaktyce nowotworów gruczołu sutkowego

Moduł 4 Diagnostyka terapia i rehabilitacja

Cel modułu poszerzenie wiedzy z zakresu diagnostyki terapii oraz rehabilitacji

1. Wczesna diagnostyka i rodzaje badań
2. Metody leczenia-chirurgia, chemioterapia, radioterapia
3. Rehabilitacja pooperacyjna i możliwości rekonstrukcji piersi
4. Aspekty psychologiczne w nowotworach

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

mgr Joanna Woźniak - położna, instruktor profilaktyki raka piersi, pedagog promocji zdrowia 

 

MIEJSCE SZKOLENIA: Wrocław, Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego, ul. Piłsudskiego 13 (Budynek ASCO Business Center, IV piętro)

 

CENA SZKOLENIA: 100 zł/os. przy zgłoszeniach do 24 maja, później obowiązuje cena szkolenia 180 zł/os.

*Podana kwota obowiązuje wyłącznie dla pielęgniarek i położnych pracujących w placówkach Ochrony Zdrowia.

**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem.

ZAPEWNIAMY: udział, materiały, przerwy kawowe

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl

 

Pozdrawiam,

Anna Osińska