Aktualności


Korespondencja pomiędzy NRPiP a Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności.

Data publikacji: 15.11.2018

Scan pisma w załączeniu poniżej.