Aktualności


Zapomogi - informacja

Data publikacji: 15.01.2021

Z  uwagi na bardzo dużą liczbę napływających wniosków o przyznanie bezzwrotnej zapomogi z powodu zachorowania na COVID-19 informujemy, że Komisja ds. Przyznawania Zapomóg Losowych będzie rozpatrywała na jednym posiedzeniu do 150 wniosków.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób, które złożyły komplet dokumentów
i dopełniły formalności związanych z aktualizacją danych osobowych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

Warunkiem otrzymania zapomogi jest niezaleganie w opłacaniu składek członkowskich.

Na posiedzeniu Komisji ds. Przyznawania Zapomóg dnia 13 stycznia 2021 rozpatrzono wnioski, które spłynęły do 31 grudnia 2020 roku.

Pracownicy biura nie udzielają telefonicznie informacji na temat przyznanych zapomóg.

Ewentualne uwagi prosimy kierować w formie pisemnej do Komisji na adres biura OIPiP. Osoby oczekujące na przelew prosimy o sprawdzanie stanu konta. Wypłaty następować będą sukcesywnie do trzech tygodni od danego posiedzenia Komisji.