Aktualności


Stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych wobec Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. ( Druk sejmowy nr 3451).

Data publikacji: 14.06.2019

Treść stanowiska w załączniku poniżej.