Aktualności


INFORMACJA W SPRAWIE PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE ZATRUDNIONYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Data publikacji: 14.06.2017

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi pismami.