Aktualności


Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2019 Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 
Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Szanowni Państwo,

Data publikacji: 13.01.2020

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2019

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego

Szanowni Państwo,

przypominamy Państwu o obowiązku statystycznym, który na wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą nakłada Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649 ze zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części "zdrowie i ochrona zdrowia". 

Obowiązek polega na sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania o symbolu MZ).

Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych, także tych nie posiadających kontraktu z NFZ.

 

Zgodnie z informacją na stronie startowej Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego.

 

Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra Zdrowia, przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych za 2019 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmiotowy, terminy i formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają komunikaty umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej K-PUW: https://bit.ly/2QWgpaK
oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl.