Aktualności


Ankieta dotycząca agresji.

Data publikacji: 13.01.2020

Szanowni Państwo,

Na prośbę Pani Prezes Zofii Małas przesyłam link do informacji o ankiecie dotyczącej agresji z prośbą o rozpowszechnienie.

 

https://nipip.pl/kwestionariusz-ankiety-zachowania-agresywne-wobec-pielegniarek-i-poloznych/

 

Pozdrawiam 

Paweł Jędrysiak
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych