Aktualności


Pismo z dnia 18 kwietnia 2016 r. Ministra Zdrowia z interpretacją przepisów dotyczących wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Data publikacji: 11.03.2019