Aktualności


Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowia o interwencję w sprawie procesu legislacyjnego.

Data publikacji: 10.01.2018

Pismo dostępne w załączniku poniżej.