Aktualności


Relacja z I KRAJOWEJ KONFERENCJI PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019”.

Data publikacji: 09.02.2019

I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „NOWE WYZWANIA PIELĘGNIARSTWA W 2019”

 

W dniach 7-8 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ "Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019”. Ponad 450 uczestników miało możliwość spotkania się w gronie kadry zarządzającej, wymienienia się doświadczeniem i dowiedzenia się, jakie wyzwania stoją przed liderami w obliczu budowania systemu wrażliwego na zmiany otoczenia. 

 

Konferencja dedykowana była przywództwu w pielęgniarstwie, o czym dyskutowano podczas debaty z udziałem ekspertów z obszaru praktyki, nauki – w tym działających na poziomie politycznym, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ideą spotkania było pokazanie zgromadzonym liderom pielęgniarstwa oraz kadrze zarządzającej, jaki wpływ ma przywództwo na jakość opieki oraz budowanie zespołów – kluczowych zasobów, niezbędnych do sprawowania optymalnej i bezpiecznej opieki. 

 

Wykład inauguracyjny „Kompetencje pielęgniarek i położnych – uprawnienia i korzyści dla systemu ochrony zdrowia. Dokumentowanie świadczeń pielęgniarskich – e-narzędzia” wygłosiła Pani dr Greta Kanownik Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MinisterstwaZdrowia. W dalszej części konferencji na temat „Przywództwa w pielęgniarstwie opartego na kompetencjach”mówiła Pani dr hab. Maria Kózka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa. 

 

W panelu ekspertów "Pielęgniarka jako lider systemu opieki zdrowotnej” udział wzięły: 

Ewa Majsterek– Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
Zofia Małas– Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Dr Grażyna Wójcik– Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
Dr Marzena Barton– Prezes Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa
Dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska,prof. GUM – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa GUM
Krystyna Ptok– Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
Dr Dorota Kilańska– Dyrektor ENRF, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi
Dr Beata Wieczorek-Wójcik– Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie 
Iwona Ługowska– PielęgniarkaOddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie 

 

"Kompetencje pielęgniarek to odzwierciedlenie potrzeb systemu ochrony zdrowia, a konkretnie jego klientów. Odpowiedzią na skuteczniejszą jakość opieki jest jakość zarządzania kompetentnymi kadrami pielęgniarek, zmotywowanymi do wykonywania swojej pracy na 100% możliwości. To dostarczanie opieki, jej realizacjaw sposób taki, jaki każdy pacjent opiekował się sobą sam, gdyby miał do tego zasoby: siłę dla codziennego funkcjonowania, sprawny umysł, sprawne ciało i umiejętność samoopieki.” – stwierdziła Dorota Kilańska, dyrektor ENRF, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a jednocześnie moderator konferencji. 

 

Drugi dzień konferencji to kontynuacja tematów związanych z zarządzaniem i edukacją personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych oraz wykłady z obszaru onkologii, neurologii i chirurgii. Dr hab. n. med. Dawid Murawa,Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej oraz Barbara Jobda,Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznychprzybliżyli fakty i mity dotyczące leczenia pacjenta onkologicznego, radzenia sobie z zastrzeżeniami oraz żywienia pacjenta jako integralnej części leczenia onkologicznego.

W bloku neurologicznym wykład wygłosiła Lilia Kimber-Dziwisz,Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, dr n. med. Andrzej Opuchlikz Katedry i Klinika Neurologii WUM orazdr n. med. Aleksandra Szulman-Wardalz Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG, Kierownik Pracowni Psychologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.Ciekawe tematy i opisywane przypadki poruszały zagadnienia z zakresu zapotrzebowania białkowo-energetycznego pacjenta neurologicznego, pielęgnacji pacjenta po udarze oraz komunikacji w relacjach zawodowych.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Prezes POLSPEN oraz Ilona Kawaz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie szeroko omówili ERAS – protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia pacjenta, a dr n. med. Halina Nowakowska z Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie, Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, GUM zaprezentowała jak skutecznie edukować personel pielęgniarski.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Patronat medialny: Magazyn Pielęgniarki i Położnej.  

Partner strategiczny konferencji: Nestle Health Science.

 

Relacja z konferencji dostępna na:

https://edukacjapacjenta.pl/konferencja-podsumowanie#

 

 

 

Galeria