Aktualności


Kurs profilaktyki raka piersi dla pielęgniarek i położnych 30 stycznia 2020 r. Warszawa

Data publikacji: 08.01.2020

Kurs profilaktyki raka piersi dla pielęgniarek i położnych

30 stycznia 2020 r. Warszawa

REJESTRACJA

OPIS SZKOLENIA

Moduł 1 Budowa i fizjologia gruczołu sutkowego

Cel modułu - poszerzenie wiedzy z zakresu budowy anatomicznej i histologicznej oraz funkcji i wpływu hormonów na gruczoły sutkowe.

rozwój embrionalny, anatomia i histologia gruczołu sutkowego
fizjologia gruczołu
wpływ hormonów na funkcje i zmiany strukturalne gruczołu sutkowego
zależność budowy i typu utkania gruczołu od wieku

Moduł 2 Choroby gruczołu sutkowego

Cel modułu - poszerzenie wiedzy z zakresu epidemiologii chorób nowotworowych gruczołu sutkowego.

Epidemiologia zachorowań na nowotwory piersi
Etiologia i czynniki ryzyka raka sutka
Choroby gruczołu sutkowego
Objawy kliniczne raka piersi, wczesne  zaawansowane, różnicowanie chorób nowotworowych i nienowotworowych
Zmiany łagodne i złośliwe w diagnostyce obrazowej.

Moduł 3 Profilaktyka raka sutka

Cel modułu przygotowanie personelu medycznego do prowadzenia nauki samobadania piersi i badania klinicznego piersi.

Rodzaje badań profilaktycznych gruczołu sutkowego i ich znaczenie
Metoda i technika samobadania ,badanie wzrokiem, badanie palpacyjne piersi i węzłów chłonnych, interpretacja wyczuwalnych zmian.
Nauka praktyczna - modele silikonowe rozróżnienie struktur prawidłowych, gęstości utkania piersi i węzłów chłonnych
Nauka praktyczna na sobie - dla chętnych
Znaczenie samobadania piersi w profilaktyce
Rola pielęgniarek i położnych w profilaktyce nowotworów gruczołu sutkowego

Moduł 4 Diagnostyka terapia i rehabilitacja

Cel modułu poszerzenie wiedzy z zakresu diagnostyki terapii oraz rehabilitacji

Wczesna diagnostyka i rodzaje badań
Metody leczenia-chirurgia, chemioterapia, radioterapia
Rehabilitacja pooperacyjna i możliwości rekonstrukcji piersi
Aspekty psychologiczne w nowotworach

PROWADZĄCY SZKOLENIE: mgr Joanna Woźniak - położna, instruktor profilaktyki raka piersi, pedagog promocji zdrowia 

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6

CENA SZKOLENIA: 150 zł/os.

ZAPEWNIAMY: udział, materiały, przerwy kawowe

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl