Aktualności


Refundacja za kurs czy konferencję? Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy informuje...

Data publikacji: 07.06.2021

Refundacja za kurs czy konferencję?

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy informuje, że aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów za udział w konferencji, organizator konferencji musi wydać certyfikat uczestnictwa w konferencji oraz potwierdzenie wpłaty za udział w konferencji. W myśl obowiązującego regulaminu osoby, które składają wniosek o refundację kosztów udziału w konferencji i dołączają do niego zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dowód wpłaty za udział w szkoleniu, otrzymują zwrot w wysokości równej dla kursu dokształcającego.