Aktualności


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii - zapraszają na studia podyplomowe Epidemiologia

Data publikacji: 06.09.2019

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii 

- zapraszają na  studia podyplomowe

Epidemiologia 

 

 Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach ochrony zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, jednostkach edukacyjnych oraz wszystkich pozostałych instytucjach realizujących funkcje i zadania zdrowia publicznego

 Celem studiów podyplomowych Epidemiologia jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie epidemiologii posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji. Dlatego też program studiów obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, środowiskowej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, demografii, statystyki, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, monitoringu stanu zdrowia populacji, metodologii badań epidemiologicznych, oceny technologii medycznych, promocji zdrowia oraz aspektów prawnych w ochronie zdrowia.

Kadra nauczająca składa się głównie ze specjalistów w dziedzinie epidemiologia i zdrowie publiczne. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jak również w praktyce epidemiologii i zdrowia publicznego.

Program studiów podyplomowych ma charakter praktyczny, umożliwiając wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w ocenie stanu zdrowia populacji, szacowaniu potrzeb zdrowotnych i planowaniu ich zabezpieczenia, tworzenia programów promocji zdrowia i programów polityki zdrowotnej oraz ewaluację działań podejmowanych w zdrowiu publicznym.
Studia podyplomowe Epidemiologia rozpoczynają się w październiku 2019 roku. Nabór na studia rozpoczyna się 1 maja 2019 roku i trwa do 29 września 2019 roku.

Studia skierowane są zarówno do osób które ukończyły studia na poziomie licencjatu, jak i magisterium.

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych wynosi 213 godzin.

Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zjazdy planowane są jeden raz w miesiącu).

Cena studiów podyplomowych -3800 zł (płatne w dwóch ratach - 1900 zł za semestr).

Wszystkie szczegóły dotyczące studiów podyplomowych Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna zajdziecie Państwo na stronie:  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=152097

Studia są zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych dlatego też istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach projektu "Bony na szkolenia"

Aby uzyskać dofinansowanie należy:

1. Dokonać rekrutacji na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku https://rekrutacja.umb.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html

2. Zarejestrować się na stronie Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register

3.

Zarejestrować się na stronie projektu "

B

ony na szkolenie"

 

Wszelkie pytania

 i wątpliwości 

proszę kierować na adres email epidemiologia@umb.edu.pl

 lub bezpośrednio do Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2 c, 15-222 Białystok

 

Z poważaniem,

 

Kierownik studiów podyplomowych

 

prof. dr hab. M.Żendzian-Piotrowska

 

Head of Hygiene, Epidemiology

and Ergonomics Department
Medical University of Bialystok,
Mickiewicza Str. 2C,
15-222 Bialystok, Poland