Aktualności


Korespondencja pomiędzy NRPiP a Ministrem Zdrowia dotycząca pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w świetle zmian oświatowych.

Data publikacji: 06.09.2017

Korespondencja w załącznikach poniżej.