Aktualności


Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Data publikacji: 05.09.2017

Stanowisko Nr 9 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Połoznych z dnia 22 sierpnia 2017r.

w sparwie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.