Aktualności


Informacje z I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Data publikacji: 04.07.2019

I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Zgodnie ze Stanowiskiem Nr 1 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w celu omówienia i rozpatrzenia ważnych kwestii merytorycznych związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej oraz funkcjonowaniem samorządu w tym ewentualnych zmian regulaminów w dniach 4-5 czerwca 2019r.w Hotelu Airport Okęcie odbyły się obrady I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII. Przedmiotem Zjazdu było przedyskutowanie:

·      regulaminu wyborów do organów Izb,

·      ramowe regulaminy organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych,

·      regulamin Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,

·      regulaminy organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,

·      ustalenie wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane

·      zasady gospodarki finansowej,

·      składka członkowska,

·      procedura przeprowadzania wizytacji praktyk zawodowych,

·      licencjonowanie zawodu.

 

Podczas I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji w drodze elektronicznego głosowania podjęto poniższe uchwały:

 

Uchwała nr 1 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 2 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków

Uchwała nr 3 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminów organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 4 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 5 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w organach izb pielęgniarek i położnych, których pełnienie może być wynagradzane

Uchwała nr 6 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Uchwała nr 7 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Uchwały można też pobrać tutaj