Aktualności


Nowe uprawnienia, nowe roszczenia – aspekty odpowiedzialności prawnej pielęgniarek i położnych (materiały szkoleniowe).

Data publikacji: 03.02.2017

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z w/w szkolenia dostępną w załączniku poniżej.