Aktualności


Pismo OIPiP w Bydgoszczy w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz odpowiedzi z MZ i MRPiPS

Data publikacji: 01.06.2017

Zachęcamy do zapoznania się.

Pisma do pobrania poniżej.