Aktualności


Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w SMK

Data publikacji: 01.06.2017

Szanowni Państwo,

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zamieszczono instrukcję dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w SMK.

 

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/