Aktualności


Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie „Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach”.

Data publikacji: 01.03.2019

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy ośrodki działające na rzecz osób niesamodzielnych (chorych, starszych, niepełnosprawnych) i ich opiekunów rodzinnych w ramach ochrony zdrowia lub pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe do udziału w ogólnopolskim projekcie „Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach”. 

 

Głównym celem projektu jest wsparcie opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych ze względu na chorobę lub wiek, wymagających stałej opieki w domu, poprzez organizację praktycznych szkoleń.

  

Po szczegóły projektu zapraszam do załącznika. 

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.  

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca 2019r.

 


Barbara Szynaka 
Koordynator Wolontariatu Opiekuńczego
tel. 058 34-06-141
kom. 728-352-098
www.FundacjaHospicyjna.pl
fb.com/FundacjaHospicyjna/